• De jaarlijkse Instructor Workshop met Annukka, de partner van master San Gee Tam, begon dit jaar met Chi Source op donderdag-avond, gevolgd door twee trainingsdagen op gebied van de Lange Vorm. Er namen bijna 30 Instructors deel uit Nederland en België. De zondag was gereserveerd voor onze leerlingen. Er namen maar liefst 60 mensen deel, ondanks dat het Moederdag was. Een teken dat deze workshops zeer geliefd en gewaardeerd worden.
    Volgend weekend traint Annukka de Instructors en hun leerlingen in Engeland. 

    Deze trainingen zijn, samen met de trainingen waarvoor master San Gee Tam jaarlijks in november vanuit Amerika overkomt, een bron van inspiratie en nieuwe kennis en vaardigheden voor ons als leraren en aankomend leraren. We stellen het zeer op prijs dat ook onze leerlingen deel kunnen nemen aan deze steeds weer bijzondere workshops.